On Grid Connect System

ระบบ On Grid Connect System

มาทำความรู้จักระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid

แผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนั้นสามารถนำออกแบบและใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับความ ต้องการได้หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปในปัจจุบันนั้นเรียก ว่า “ระบบ Grid Connect System” ซึ่งระบบจะผลิตกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ใน เวลากลางวัน และส่งเข้าเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้งานในทันที หากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่า ความต้องการ แหล่งจ่ายไฟหลักเดิมจะเติมเต็มในส่วนนั้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ ต่อเนื่องไม่มีการกระตุก หรือกระชากของไฟฟ้า จึงทำให้ระบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และหาก ต้องการเก็บไฟฟ้ามาใช้ในเวลากลางคืนก็สามารถติดตั้งระบบแบตเตอร์รี่เพิ่มเติมได้อีกด้วย