Residential System

ระบบสำหรับบ้านพักอาศัย

Solar Cell Solutions

ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันในยุคที่มีเทคโนโยยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอนาคตอันใกล้นี้รถไฟฟ้าจะมี บทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้การใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยมีปริมาณที่สูงขึ้น การนำระบบโซลาร์เซลล์มาผลิต ไฟฟ้าใช้ภายในบ้านพักอาศัยนั้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟฟ้าใช้ได้ ซึ่งเราขอนำเสนอ Package ให้ท่านได้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถคำนวณเบื้องต้นจากโปรแกรมคำนวณขนาดระบบของเรา สำหรับ Package ที่นำเสนอนั้นประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ SUNPOWER จากประเทศอเมริการ่วมกับ Inverter ของ SMA จากประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ระบบมีความมั่นคง สามารถใช้ได้ยาวนานและเพื่อการลงทุนอย่างคุ้มค่า

Package

ใช้ไฟฟ้า (บาท/เดือน) 3,000 – 4,000 5,000 – 6,500 5,000 – 6,500 12,000 – 15,000
PV Brand SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER
PV Capacity 3.24 kWp 5.4 kWp 5.4 kWp 10.8 kWp
PV Area 20 sq.m 30 sq.m 30 sq.m 50 sq.m
Production 340 – 400 580 – 700 580 – 700 1,100 – 1,500
SAVE Electric Fee (Month) 1,300 – 1,600 2,200 – 2,800 2,200 – 2,800 4,400 – 6,000
PV Product Warranty 25 Yrs 25 Yrs 25 Yrs 25 Yrs
PC Performance Warranty  25 Yrs 25 Yrs 25 Yrs 25 Yrs
Inverter Brand SMA SMA FIMER/ABB SMA
Inverter Warranty 10 Yrs 10 Yrs 10 Yrs 10 Yrs
Free Service 2 Yrs 2 Yrs 2 Yrs 2 Yrs
Price 220,000.00.- 290,000.00.- 295,000.00.- 490,000.00.-
logo-sunpower

แผงโซลาร์เซลล์ Shingle cell ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้หลักวิศวกรรมปรับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แม้ในวันที่มีเงามากก็สามารถผลิตงานได้มากกว่าเทคโนโลยีทั่วไป นอกจากนั้น SUNPOWER ยังเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้านานถึง 25 ปี

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปีของ SMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี Inverter สำหรับพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูง และจัดการผลผลิตพลังงานอย่างชาญฉลาดด้วย SMA ShadaFix ที่ช่วยให้การผลิตพลังงานแม้มีเงาก็สามารถผลิตได้พลังงานที่สูงที่สุด พร้อมทั้ง SMA Smart Connected คอยตรวจสอบการทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงในระบบพลังงาน ทำให้ระบบใช้งานได้ยาวนานและคงประสิทธิภาพสูงสุด