เครื่องซักผ้า

TRIMOND : TWM-S120A

ความจุ 12 กก. ปั่นแห้ง 8 กก.

ความจุ 12 กก.

ปั่นแห้ง 8 กก.

มีระบบตั้งเวลาการซักได้สูงสุด 15 นาท่ี และ มีเสียงเตือนเมื่อจบขั้นตอนการซัก ถังปั่นป้องกันกลิ่นอับซื้นทำให้เสื้อผ้าไม่มีกลิ่นอับ รอบมอเตอร์มีพลังปั่นถึง 1300 รอบ/นาที