หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » พัดลมระบายอากาศ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC
  แบบฝังฝ้า (ไม่ต่อท่อ)
 • EX-15SCT
  (ไม่ใช้ท่อต่อ) ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
 • EX-20SC5T
  (ไม่ใช้ท่อต่อ) ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
 • EX-25SC5T
  (ไม่ใช้ท่อต่อ) ใบพัดขนาด 10 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก บาง ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
 • หน้า :

  1