หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » พัดลมระบายอากาศ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC
  แบบฝังฝ้า (ต่อท่อ)
 • VD-10Z4T6
  หน้ากากพลาสติก ลายตาราง ขนาดใบพัด 4 นิ้ว ชนิดลมธรรมดา แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก ลายตาราง ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-10Z4T6-D
  ชนิดหน่วงเวลา (Delay Timer) ขนาดใบพัด 4 นิ้ว ชนิดลมธรรมดา แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้จะปิดสวิตซ์แล้ว ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-10Z4T6-S
  หน้ากากพลาสติกแบบบาง ลายขวาง แบบดูดอากาศออก ชนิดลมธรรมดา หน้ากากพลาสติกแบบบาง ลายขวาง ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-15Z4T6
  หน้ากากพลาสติก ลายตาราง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว ชนิดลมธรรมดา แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก ลายตาราง ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-15Z4T6-D
  ชนืดหน่วงเวลา (Delay Timer) ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ชนิดลมธรรมดา แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้จะปิดสวิตซ์แล้ว ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-15Z4T6-S
  หน้ากากพลาสติกแบบบาง ลายขวาง ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติกแบบบาง ลายขวาง ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-15ZP4T6
  หน้ากากพลาสติก ลายตาราง ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ชนิดลมธรรมดา แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก ลายตาราง ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-15ZP4T6-D
  ชนิดหน่วงเวลา (Delay Timer) ขนาดใบพัด 6 นิ้ว ชนิดลมแรง แบบดูดอากาศออก หน้ากากพลาสติก สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้จะปิดสวิตซ์แล้ว ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว พร้อมเคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะบริเวณใบพัดโพรงกระรอก จึงทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศดีเยี่ยม และยืดอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
 • VD-18Z4T5
  หน้ากากโลหะ แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ใบพัดขนาด 7.2 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ชนิดลมธรรมดา หน้ากากโลหะ ใช้ท่อต่อขนาด 6 นิ้ว
 • VD-20Z4T3
  หน้ากากโลหะ แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ใบพัดขนาด 7.2 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ชนิดลมธรรมดา หน้ากากโลหะ ใช้ท่อต่อขนาด 6 นิ้ว
 • VD-20ZP4T5
  หน้ากากโลหะ แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ใบพัดขนาด 7.2 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ชนิดลมธรรมดา หน้ากากโลหะ ใช้ท่อต่อขนาด 6 นิ้ว
 • VD-23Z4T5
  หน้ากากโลหะ แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ใบพัดขนาด 9.2 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ชนิดลมธรรมดา หน้ากากโลหะ ใช้ท่อต่อขนาด 6 นิ้ว
 • VD-23ZP4T5
  หน้ากากโลหะ แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ชนิดลมแรง หน้ากากโลหะ ใช้ท่อต่อขนาด 6 นิ้ว
 • VD-23ZPP4T5
  หน้ากากโลหะ แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ชนิดลมแรงพิเศษ หน้ากากโลหะ ใช้ท่อต่อขนาด 6 นิ้ว
 • หน้า :

  1