หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » พัดลมระบายอากาศ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC
  แบบติดกระจก
 • V-15EWG2T
  ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ซัตเตอร์บานเกร็ดเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับอาคารสูง
 • V-15SL6T
  ใบพัดขนาด 6 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ควบคุมฝาเปิด-ปิด ด้วยเชือก
 • V-20SL6T
  ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ควบคุมฝาเปิด-ปิด ด้วยเชือก
 • V-20SLC6
  ใบพัดขนาด 8 นิ้ว แบบดูดอากาศออก ควบคุมม่านชัตเตอร์เปิด-ปิด ด้วยเชือก
 • หน้า :

  1