หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » เครื่องปรับอากาศ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC
PL SERIES

รุ่นฝังในฝ้าเพดานสูง ขนาดตั้งแต่ 21,800 - 51,200 บีทียู

» ดูผลิตภัณฑ์
PC SERIES

รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดตั้งแต่ 30,000-48,000 บีทียู และ 23,963.2 - 38,790 บีทียู(ฉลากประหยัดไฟเบอร์5)

» ดูผลิตภัณฑ์
SL SERIES

รุ่นฝังในฝ้าเพดานขนาด 2x2 ฟุต ขนาดตั้งแต่ 12,300 - 15,400 บีทียู

» ดูผลิตภัณฑ์
SE SERIES

รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน ขนาดตั้งแต่ 11,900 - 21,500 บีทียู

» ดูผลิตภัณฑ์
PE SERIES

รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน ขนาดตั้งแต่ 28,300 - 48,000 บีทียู

» ดูผลิตภัณฑ์
PLY SERIES

รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง ขนาดตั้งแต่ 17,232.31 - 48,000 บีทียู ระบบ Inverter น้ำยา R410A, EGAT 5

» ดูผลิตภัณฑ์
PCY SERIES

รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดตั้งแต่ 18,290.71 - 48,000 บีทียู ระบบ Inverter น้ำยา R410A, EGAT 5

» ดูผลิตภัณฑ์
PEY SERIES

รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน ขนาดตั้งแต่ 18,000 - 48,000 บีทียู ระบบ Inverter น้ำยา R410A, EGAT 5

» ดูผลิตภัณฑ์
PSY SERIES

รุ่นตั้งพื้น ขนาดตั้งแต่ 42,000 45,700 BTU, ระบบ Inverter, น้ำยา R410A

» ดูผลิตภัณฑ์