สาขาเพลินนารี่ มอลล์

สาขา
เพลินนารี่ มอลล์
ที่อยู่
242 ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ ห้อง A121 ชั้น1 อาคาร A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทรศัพท์
02-947-6068
อีเมล 
[email protected]