หน้าหลัก :ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
Province Sales (พนักงานขาย ต่างจังหวัด) ภาคเหนือ
ตำแหน่ง :   Province Sales ( พนักงานขาย ต่างจังหวัด ) ภาคใต้ 1 อัตรา
คุณสมบัติ :  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
มีรถยนต์ของตนเอง /สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รักงานบริการ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น

วุฒิการศึกษา :   วุฒิ ปวส / ปริญญาตรี ทุกสาขา 
ติดต่อ :  

บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่โฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้า (Sale Promotion)
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการขายสินค้า (Sale Promotion) 
อัตรา :  

 2 อัตรา

คุณสมบัติ :  

เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป รักงานขาย ชอบการพบปะพูดคุยกับลูกค้า มีทักษะการสื่อสาร กระตือรือร้น คล่องตัว
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office  Adobe illustrator Photoshop ทำสื่อโฆษณา แผ่นพับ/จัดบูท กิจกรรมการขาย

วุฒิการศึกษา :   วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
ติดต่อ :  

บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร

Technician เครื่องปรับอากาศ และ ตู้เย็น
ตำแหน่ง :   Technician เครื่องปรับอากาศ และ ตู้เย็น 
อัตรา :  

 6 อัตรา

คุณสมบัติ :  

เพศชาย อายุ 20-25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :  

วุฒิ ปวช. ปวส สาขาไฟฟ้า อืเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทมันคง บรรยากาศการทำงานดี อบอุ่น มีรุ้นพี่สอนงาน

สวัสดิการ :  

- เงินสะสม   - ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ  -ตรวจสุขภาพประจำปี 

- เครื่องแบบ    -และอื่นๆเป็นต้น 

ติดต่อ :  

บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)      
อัตรา : 1 อัตรา     
คุณสมบัติ :

เพศชาย เพศหญิง อายุ 23-25 ปี

มีความรู้ด้านการเงินการบัญชี และ สินเชื่อเป็นอย่างดี

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาการบัญชี
ติดต่อ : บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร

 

วิศวกรเขียนแบบ
ตำแหน่ง : วิศวกรเขียนแบบ
อัตรา :  1 อัตรา 
คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 22-25 ปี ขึ้นไป มีความรู้ด้าน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า 

สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD , AUTOCAD 3D , และ ms office ได้ดี

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ :  บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร
พนักงานขายกาแฟ ประจำร้าน LIVE COFFEE
ตำแหน่ง :  พนักงานขายกาแฟประจำร้าน LIVE COFFEE
อัตรา :  1 อัตรา
คุณสมบัติ :

เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20-35 ปี มีประสบการณือย่างน้อย 1 ปี

มรความกระตือรือร้น รักงานขาย ใส่ใจลูกค้า

วุฒิการศึกษา :  ม.3 ขึ้นไป 
ติดต่อ :  บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร