หน้าหลัก :ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้า (Sale Promotion)
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการขายสินค้า (Sale Promotion) 
อัตรา :  

 2 อัตรา

คุณสมบัติ :  

เพศชาย อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป รักงานขาย ชอบการพบปะพูดคุยกับลูกค้า มีทักษะการสื่อสาร กระตือรือร้น คล่องตัว
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office  Adobe illustrator Photoshop ทำสื่อโฆษณา แผ่นพับ/จัดบูท กิจกรรมการขาย

วุฒิการศึกษา :   วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
ติดต่อ :  

บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร

Technician เครื่องปรับอากาศ และ ตู้เย็น
ตำแหน่ง :   Technician เครื่องปรับอากาศ และ ตู้เย็น 
อัตรา :  

 6 อัตรา

คุณสมบัติ :  

เพศชาย อายุ 20-25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :  

วุฒิ ปวช. ปวส สาขาไฟฟ้า อืเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทมันคง บรรยากาศการทำงานดี อบอุ่น มีรุ้นพี่สอนงาน

สวัสดิการ :  

- เงินสะสม   - ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ  -ตรวจสุขภาพประจำปี

- เครื่องแบบ    -และอื่นๆเป็นต้น 

ติดต่อ :  

บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการ ฝ่ายโครงการและ ออนไลน์
ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ ฝ่ายโครงการและ ออนไลน์
อัตรา :  1 อัตรา
คุณสมบัติ :

เพศชาย/เพศหญิง อายุ 35 43 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี

บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ให้ กระตือรือร้น

มีเป้าหมายการทำงาน และมุ่งความสำเร็จของงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สามารถใช้ MS Office ได้ดี

วุฒิการศึกษา :  ปริญญษตรี ขึ้นไป 
ติดต่อ :  บริษัท กันยง จำกัด เลขที่ 55/17-18 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-2658866 ต่อ 100-103 แผนกบุคคล ฝ่ายบริหาร