ผลิตภัณฑ์ TRIMOND
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องซักผ้า
 • TWM-S108B
  ความจุ 10 กก. ปั่นแห้ง 6.5 กก.
 • TWM-S120A
  ความจุ 12 กก. ปั่นแห้ง 8 กก.
 • TWM-S128B
  ความจุ 12 กก. ปั่นแห้ง 7 กก.
 • TWM-S148B
  ความจุ 14 กก. ปั่นแห้ง 7.5 กก.
 • TWM-S75B
  ความจุ 7.5 กก. ปั่นแห้ง 5.6 กก.
 • TWM-S90A
  ความจุ 9 กก. ปั่นแห้ง 6 กก.
ตู้เย็น MINIBAR
ตู้แช่ CHEST FREEZER
 • TCF-521A
  ตู้แช่ TRIMOND PREMIUM ความจุ 203 ลิตร/7.1 คิว
 • TCF-532A
  ตู้แช่ TRIMOND PREMIUM ความจุ 319 ลิตร/11.3 คิว
 • TCF-538A
  ตู้แช่ TRIMOND PREMIUM ความจุ 379 ลิตร/13.4 คิว
 • TCF-710B
 • TCF-715B
 • TCF-726B