ภาคใต้

 

ผู้แทนจำหน่าย TRIMOND PREMIUM กรุงเทพฯ และปริมณฑล

No. ชื่อร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์
1 ร้านคลีนิกเครื่องเย็น 32 ซอย 4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-428800 032-415873
2 บริษัท เจริญกรุงชุมพร จำกัด 72-74-76 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-511804  077-511827
3 บจก. ตรังแสงไทยวิทยุ (1992) 6-8 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-218742 075-219068
4 บจก. ซีเอชอิเล็คทรอนิคส์ 252/4 ถ.ราเมษร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-612945  074-612945
5 หจก. สิริภัณฑ์วัฒนา (ปัตตานี) 2-4 ถ.อุดมวิถี ต.เนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  073-348688  073-331634
6 บวร โทรทัศน์ 109/2 หมู่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  075-332616  075-332636
7 ร้าน K.G ELECTRIC 167/58 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80110  075-447726  
8  ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส  69/169 หมู่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  074-426551  074-426552
9  อาร์บี 12 เซอร์วิส  47/7 ถ.ผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  073-203830  073-203830
10  ร้านอารีย์อิเล็คทรอนิค  12/11 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  084-691583  
11  ร้านเลียงเอียะเฮง  3/225-226 หมู่3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   077-264777  077-264777
12  ร้านบอยแอร์  293/13 ถ.เรืองราษฎร์ อ.เมือง จ.ระนอง  077-811725  077-813739
13  ร้าน สนิทกระบี่  4511 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ จ.กระบี่  075-622899  
14  ร้านเสียงโตเกียวชุมพร  232 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  077-504222  077-504044
15  บจ.ลี้เซ็นทรัล  7-9,11 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000