ภาคเหนือ

 

ผู้แทนจำหน่าย TRIMOND PREMIUM กรุงเทพฯ และปริมณฑล

No. ชื่อร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์
1 บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จก. 34/29-30 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-252835 055-408629
2 บ.ไทยพานิชวีดีโอ จก. 1/94-97, 99-103 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411162 055-412662
3 หจก.วิชิตพาณิชย์ 169 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-225884 054-217992
4 บ.ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จก. 608/3 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-711040 053-740127
5 หจก.แม่สอดบุญโรจน์ 4/8 ซ.ร่วมจิตร ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 081-7546183 055-534910
6 บ.สหพานิชเชียงใหม่ จก. 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-220999 053-220777
7 ร้านธนาธรรมมาร์เก็ตติ้ง 24 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-711529  
8 บจ.ทีวีไทยแลนด์ 284/5 ถ.สุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 055-515131  
9 เทพสยาม อิเล็คทริค 129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-620434  
10 หจก.สงวนชัย ไฮเทค 1234 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 054-620506